26Mar2023

2022 Elections  View our resources here

Why you should vote

Why you should vote!

  1. To determine the economic direction of this country – Kuchangia uchumi bora
  2. To enable me exercise my democratic right –Kutimiza haki yangu ya kidemokrasia /kisiasa/ya kimisingi
  3. To have a leader of my choice – Nafasi ya kumchangua mwakilishi wangu
  4. It’s your money – Ni pesa/ushuru/rasilimali yako
  5. Vote for your future – Kura yako, kesho yako
  6. Opportunity to bring in new leaders – Nafasi bora ya kubadilisha viongozi
  7. It is my responsibility – Ni Jukumu/Wajibu wangu Kiongozi bora , sera bora
  8. To vote when or where my voice will be heard – Kumchagua kiongozi atakaye wakilisha sauti yangu

 

Powered by BetterDocs